Szkoły dwujęzyczne i francuskie

Co to jest sekcja dwujęzyczna ?

Sekcja dwujęzyczna jest klasą, w której uczniowie mają intensywny kurs języka francuskiego (6 godzin tygodniowo) i uczą się co najmniej dwóch spośród wymienionych przedmiotów po francusku : historia, geografia, matematyka, chemia, fizyka, etc.

Na zakończenie nauki w liceum, uczniowie z tych klas mogą zdawać egzaminy matury dwujęzycznej. W ten sposób otrzymują poświadczenie biegłości językowej oraz zdolności do kontynuacji studiów po francusku.

Taki dyplom ułatwia zatrudnienie i pracę w firmach francuskich , umożliwia studia wyższe we Francji albo na wydziałach frankofońskich w Polsce.

W Polsce istnieją 26 sekcje dwujęzyczne, Francuskie Liceum w Warszawie oraz kilka sekcji francuskojęzycznych na poziomie przedszkolnym oraz podstawowym.


Mapa w powiększeniu na Google maps

  • Szkoły podstawowe
  • Gimnazja
  • Licea
  • Zespoły szkolne (gimnazjum + liceum)